Консульство Норвегии

Нижченаведені документи мають бути подані разом з візовою заявою всіма заявниками: (У деяких
випадках необхідним є подання додаткових документів.)

1. Титульний лист (”Cover letter”), який Ви отримуєте на електронну пошту (PDF-додаток) як підтвердження реєстрації Вашої заявки на Візовому Порталі та призначення часу подачі документів

2. Фотокартка паспортного зразка, зроблена протягом останніх трьох місяців та приклеєнний у правому верхньому кутку титульного листа.

3. Паспорт(и)
Дійсний закордонний паспорт(и) щонайменше протягом трьох місяців після повернення в
Україну/Білорусь/Молдову і не більше 10 років з дати видачі паспорту. Переконайтеся, що у паспорті є принаймні одна вільна сторінка з позначкою “ВІЗИ / VISAS”. У випадку якщо діти вписані в паспорт-по одній додатковій сторінці на кожну дитину + ксерокопії використаних сторінок.
Будь-які додаткові або використані паспорти + ксерокопії використаних сторінок
• Внутрішній паспорт + ксерокопії сторінок з відмітками для громадян України .

4. Довідка з місця роботи (для приватних підприємців див. пункт «Бізнес», стор. 2) або навчання, яка засвідчує дозвіл на відсутність подавача заяви на період його/її закордонної поїздки + неофіційний переклад
англійською мовою.

5. Документи, які підтверджують стабільне матеріальне становище або доходи заявника. Це може бути один або декілька з нижчезазначених документів:
• Довідка з банку про наявність коштів на рахунку.
Або довідка від роботодавця із зазначенням розміру заробітної плати за останні 6 місяців.
Або виписка з банківського рахунку про рух коштів.
Або витяг (довідка) з карткового рахунку за останні 3 місяці.

6. Обов’язковий страховий медичний поліс для подорожей (СМПП) + ксерокопія 1-ої сторінки. Інформація про СМПП, період дії та умови можна знайти тут Embassy’s web site.

7. Заявники віком до 18 років додатково повинні надати такі документи:
• Свідоцтво про народження + ксерокопії.
• Оригінал та копію нотаріально засвідченої заяви батька/матері про його/її згоду на виїзд дитини до Норвегії.
Або рішення суду про передачу прав на дитину одному із батьків + ксерокопії.
Або свідоцтво про смерть одного із батьків + ксерокопії.
Або довідка, про те, що відомості про батька записані за вказівкою матері згідно ст.135 Сімейного Кодексу
України + ксерокопії.
За бажанням – для заявників, які хочуть, щоб їхні інтереси у процесі розгляду заяви представляла інша особа: має бути подане доручення. Окрему форму можна отримати у Посольстві.Ця форма не є дорученням для подання документів до Посольства.